www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag   70  
70.1 Verksamheter som utövas av huvudkontor   70.1 
70.2 Konsulttjänster till företag    
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag
  Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av råd och stöd till företag och andra organisationer avseende ledningsfrågor, t.ex. strategisk planering och organisationsplanering; ekonomisk planering och budgetering; mål och policy för marknadsföring; policy, praktik och planering avseende personal; planläggning av produktion; planering av styrning. Den omfattar också övervakning och ledning av andra enheter inom samma företag eller bolag, dvs. verksamhet som utövas av huvudkontor.

Databasen uppdateras kontinuerligt