www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
72 Vetenskaplig forskning och utveckling   72  
72.1 Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling    
72.2 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling    
72 Vetenskaplig forskning och utveckling
  Denna huvudgrupp omfattar tre typer av forskning och utveckling: 1) grundforskning: experimentellt eller teoretiskt arbete huvudsakligen om underliggande omständigheter till iakttagbara företeelser, utan sikte på särskild tillämpning eller användning, 2) tillämpad forskning: utförande av nyskapande undersökningar för att få nya kunskaper, med styrning mot ett specifikt mål som kan omsättas i praktiken och 3) utveckling: utförande av systematiskt arbete som bygger på befintlig kunskap från forskning eller praktisk erfarenhet, med styrning mot att framställa nya material, produkter och uppfinningar, att införa nya processer, system och tjänster, och att väsentligt förbättra sådant som redan är framställt eller infört.

Huvudgruppen omfattar inte marknadsundersökning (jfr 73.200).

Databasen uppdateras kontinuerligt