www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   74  
74.1 Specialiserad designverksamhet    
74.2 Fotoverksamhet    
74.3 Översättning och tolkning    
74.9 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   74.9 
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
  Denna huvudgrupp omfattar yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet (utom juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys; företagsledning och konsultverksamhet avseende ledningsfrågor; forskning och utveckling samt reklamverksamhet).

Databasen uppdateras kontinuerligt