www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
75 Veterinärverksamhet   75  
75.0 Veterinärverksamhet    
75 Veterinärverksamhet
  Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av vård och besiktning av husdjur. Verksamheten utövas av legitimerade veterinärer på djursjukhus, vid hembesök på gårdar, kennlar eller djurhem, på fristående mottagningar, i operationssalar o.d. Omfattar även transport av sjuka djur.

Databasen uppdateras kontinuerligt