www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

R Kultur, nöje och fritid   R  
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet   90  
90.0 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet   90.0 
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet
  Denna huvudgrupp omfattar drift av anläggningar och tillhandahållandet av tjänster för att tillgodose sina kunders önskemål avseende kultur och nöjesverksamhet. Den omfattar produktion och marknadsföring av samt medverkan i föreställningar, evenemang eller utställningar avsedda för allmänt beskådande; tillhandahållandet av konstnärliga, kreativa och tekniska färdigheter för produktion av artistiska verk och föreställningar.

Denna huvudgrupp omfattar inte drift av bibliotek och arkiv, alla slags museer, botaniska trädgårdar och djurparker; bevarandet av historiska minnesmärken; samt verksamhet avseende naturreservat (jfr huvudgrupp 91), spel- och vadhållningsverksamhet (jfr huvudgrupp 92), sport-, fritids- och nöjesverksamhet (jfr huvudgrupp 93).
Vissa enheter som tillhandahåller kultur-, underhållnings- och fritidstjänster och dithörande verksamhet redovisas i andra grupper, t.ex. produktion och distribution av spelfilm och videoinspelningar (jfr 59.110, 59.120, 59.130), visning av spelfilm i biografer (jfr 59.140), radio- och TV-sändning (jfr 60.1, 60.2).

Databasen uppdateras kontinuerligt