www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

R Kultur, nöje och fritid   R  
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet   93  
93.1 Sportverksamhet   93.1 
93.2 Fritids- och nöjesverksamhet   93.2 
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet
  Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av fritids-, nöjes- och sportverksamheter (utom museer, bevarande av historiska minnesmärken, verksamhet i botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat; samt spel- vadhållningsverksamhet).

Huvudgruppen omfattar inte scenkonst, musik och andra former av konst och underhållning t.ex. produktion av teaterföreställningar, konserter, opera- och dansföreställningar samt andra scenproduktioner (jfr huvudgrupp 90).

Databasen uppdateras kontinuerligt