www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

A Jordbruk, skogsbruk och fiske   A  
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill   01  
01.1 Odling av ett- och tvååriga växter   01.1 
01.2 Odling av fleråriga växter   01.2 
01.3 Odling av plantskoleväxter   01.3 
01.4 Husdjursskötsel   01.4 
01.5 Blandat jordbruk   01.5 
01.6 Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter   01.6 
01.7 Jakt och service i anslutning härtill    

Databasen uppdateras kontinuerligt