www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar   45  
45.3 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar   45.3  
45.31 Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar    
45.32 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar    
45.3 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
  Denna grupp omfattar parti-, provisions- och detaljhandel med alla slags reservdelar, komponenter, materiel, redskap och tillbehör till motorfordon.

Databasen uppdateras kontinuerligt