www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon   46  
46.1 Provisionshandel utom med motorfordon   46.1  
46.11 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat    
46.12 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier    
46.13 Provisionshandel med virke och byggmaterial    
46.14 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg    
46.15 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror    
46.16 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror    
46.17 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak    
46.18 Provisionshandel med annat specialsortiment    
46.19 Provisionshandel med blandat sortiment    

Databasen uppdateras kontinuerligt