www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon   46  
46.3 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak    
46.31 Partihandel med frukt och grönsaker    
46.32 Partihandel med kött och köttvaror    
46.33 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett    
46.34 Partihandel med drycker    
46.35 Partihandel med tobak    
46.36 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer    
46.37 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor    
46.38 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur    
46.39 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak    
46.3 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak

Databasen uppdateras kontinuerligt