www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon   46  
46.6 Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning   46.6  
46.61 Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning    
46.62 Partihandel med verktygsmaskiner    
46.63 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner    
46.64 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner    
46.65 Partihandel med kontorsmöbler    
46.66 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning    
46.69 Partihandel med andra maskiner och annan utrustning    
466 Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning

Databasen uppdateras kontinuerligt