www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon   46  
46.7 Annan specialiserad partihandel   46.7  
46.71 Partihandel med bränslen    
46.72 Partihandel med metaller och metallmalmer    
46.73 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods    
46.74 Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur    
46.75 Partihandel med kemiska produkter    
46.76 Partihandel med andra insatsvaror    
46.77 Partihandel med avfallsprodukter och skrot    
46.7 Annan specialiserad partihandel
  Denna grupp omfattar annan specialiserad partihandelsverksamhet som inte redovisats i andra grupper inom denna huvudgrupp. Den omfattar partihandel med insatsvaror, utom för jordbruket, i typfallet inte för hushållsbruk.

Databasen uppdateras kontinuerligt