www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.1 Detaljhandel med brett sortiment   47.1  
47.11 Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak   47.11 
47.19 Annan detaljhandel med brett sortiment   47.19 
47.1 Detaljhandel med brett sortiment
  Denna grupp omfattar detaljhandel i butik, varuhus eller stormarknad med ett brett sortiment, dvs. ett sortiment som kan hänföras till minst fem av undergrupperna 47.21 - 47.79 (endast grupper som uppgår till minst 5 procent räknas) och där ingen grupp är större än 50 procent av den totala detaljhandelsomsättningen.

Databasen uppdateras kontinuerligt