www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.2 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak   47.2  
47.21 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker    
47.22 Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier    
47.23 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur    
47.24 Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer    
47.25 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker    
47.26 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror    
47.29 Annan specialiserad butikshandel med livsmedel    
47.2 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak
  Denna grupp omfattar butikshandel omfattande minst 50 procent av någondera av undergrupperna 47.21 - 47.29 eller butikshandel med ett sortiment som kan hänföras till högst fyra av undergrupperna 47.21 till 47.79 (endast grupper som uppgår till minst 5 procent räknas) och där grupp 47.2 är större än summan av grupperna 47.3 - 47.7.

Databasen uppdateras kontinuerligt