www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.5 Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd   47.5  
47.51 Specialiserad butikshandel med textilier    
47.52 Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas    
47.53 Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier    
47.54 Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater    
47.59 Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar    
47.5 Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd
  Denna grupp omfattar butikshandel omfattande minst 50 procent av någondera av undergrupperna 47.51 - 47.59 eller butikshandel med ett sortiment som kan hänföras till högst fyra av undergrupperna 47.21 till 47.79 (endast grupper som uppgår till minst 5 procent räknas) och där grupp 47.5 är större än summan av grupperna 47.2 – 47.4 och 47.6 - 47.7.

Databasen uppdateras kontinuerligt