www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag   70  
70.1 Verksamheter som utövas av huvudkontor   70.1  
70.10 Verksamheter som utövas av huvudkontor    
70.1 Verksamheter som utövas av huvudkontor
  Denna grupp omfattar övervakning och ledning av andra enheter i företaget eller bolaget; ansvara för planering och beslutsfattande av strategisk och organisatorisk karaktär för företaget eller bolaget; operationell styrning och ledning av den dagliga verksamheten hos de tillhörande enheterna.

Databasen uppdateras kontinuerligt