www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

R Kultur, nöje och fritid   R  
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet   93  
93.2 Fritids- och nöjesverksamhet   93.2  
93.21 Nöjes- och temaparksverksamhet    
93.29 Övrig fritids- och nöjesverksamhet    
93.2 Fritids- och nöjesverksamhet
  Denna grupp omfattar en mängd olika enheter som driver anläggningar eller tillhandahåller tjänster för att tillgodose sina kunders olika fritidsintressen. Den omfattar driften av olika attraktioner t.ex. karusell, bil, tåg o.d., vattenrutschbanor, spel, shower, temautställningar och picknickutrymmen.

Omfattar inte sportverksamhet (jfr 93.1) scenkonst, musik och andra former av konst och underhållning (jfr 90.0).

Databasen uppdateras kontinuerligt