www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon   46  
46.4 Partihandel med hushållsvaror   46.4  
46.43 Partihandel med hushållsapparater, samt elartiklar    
46.431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater    
46.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning    
46.433 Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild    
46.434 Partihandel med elartiklar    
46.435 Partihandel med fotografiska och optiska produkter    
4643 Partihandel med hushållsapparater, samt elartiklar

Databasen uppdateras kontinuerligt