www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon   46  
46.6 Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning   46.6  
46.69 Partihandel med andra maskiner och annan utrustning    
46.691 Partihandel med mät- och precisionsinstrument    
46.692 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning    
46.699 Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning 46.699   
46.69 Partihandel med andra maskiner och annan utrustning

Databasen uppdateras kontinuerligt