www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.7 Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror   47.7  
47.71 Specialiserad butikshandel med kläder    
47.711 Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 47.711   
47.712 Specialiserad butikshandel med herrkläder 47.712   
47.713 Specialiserad butikshandel med damkläder 47.713   
47.714 Specialiserad butikshandel med barnkläder 47.714   
47.715 Specialiserad butikshandel med pälsar 47.715   
4771 Specialiserad butikshandel med kläder

Databasen uppdateras kontinuerligt