www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.9 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad   47.9  
47.91 Postorderhandel och detaljhandel på Internet   47.91  
47.911 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment 47.911   
47.912 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror 47.912   
47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror 47.913   
47.914 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning    
47.915 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritidsutrustning 47.915   
47.916 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror    
47.917 Auktioner på Internet    
47.919 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor    
4791 Postorderhandel och detaljhandel på Internet

Databasen uppdateras kontinuerligt