www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   74  
74.1 Specialiserad designverksamhet    
74.10 Specialiserad designverksamhet    
74.101 Industri- och produktdesignverksamhet 74.101   
74.102 Grafisk designverksamhet 74.102   
74.103 Inredningsarkitektverksamhet 74.103   
7410 Specialiserad designverksamhet

Databasen uppdateras kontinuerligt