www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

R Kultur, nöje och fritid   R  
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet   93  
93.1 Sportverksamhet   93.1  
93.11 Drift av sportanläggningar   93.11  
93.111 Drift av skidsportanläggningar 93.111   
93.112 Drift av golfbanor 93.112   
93.113 Drift av motorbanor    
93.114 Drift av trav- och galoppbanor 93.114   
93.119 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 93.119   
93.11 Drift av sportanläggningar
  Denna undergrupp omfattar drift av sportanläggningar för inomhus- eller utomhusaktiviteter (öppna eller inhägnade, med eller utan tak och med sittplatser för åskådare). Undergruppen omfattar också organiserandet av sportevenemang inomhus eller utomhus för professionella eller amatörer av organisationer med egna anläggningar. Denna undergrupp omfattar ledning och tillhandahållandet av personal för att driva dessa anläggningar.

Databasen uppdateras kontinuerligt