www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

R Kultur, nöje och fritid   R  
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet   93  
93.1 Sportverksamhet   93.1  
93.12 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet   93.12  
93.120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet 93.120   
93.12 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
  Denna undergrupp omfattar verksamhet som utövas av sportklubbar och idrottsföreningar som, oavsett om de är professionella, halvprofessionella eller amatörklubbar ger sina medlemmar möjlighet att delta i sportaktiviteter.

Databasen uppdateras kontinuerligt