www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag   70  
70.2 Konsulttjänster till företag    
70.21 PR och kommunikation    
70.210 PR och kommunikation 70.210   
70.210 PR och kommunikation
  Omfattar:
    tillhandahållandet av råd, ledning och operationellt stöd, inklusive lobbyverksamhet, till företag och andra organisationer avseende PR och kommunikation.
  Omfattar inte:
    reklambyråer och mediebyråverksamhet, jfr 73.1
    marknads- och opinionsundersökning, jfr 73.200
 
Exempel på vad som ingår i kod 70.210
Affärskommunikation, uppdrag Informationskonsultverksamhet
Konsult, råd, vägledning och operationellt stöd till företag inom PR och kommunikation Konsultverksamhet, information
Konsultverksamhet, PR och kommunikation PR konsultverksamhet
PR-konsultverksamhet Public relation verksamhet, PR, uppdrag

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt