www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   74  
74.1 Specialiserad designverksamhet    
74.10 Specialiserad designverksamhet    
74.101 Industri- och produktdesignverksamhet 74.101   
74.101 Industri- och produktdesignverksamhet
  Omfattar:
    industridesign, dvs. skapa och utveckla design och specifikationer som optimerar användning,
    värde och utseende hos produkter, samt avgör produktens material, mekanism, form,
    färg och ytfinish, med hänsyn tagen till mänskliga behov och önskemål,
    säkerhet, attraktionskraft på marknaden vid distribution, användning och underhåll
    formgivning av modeartiklar i form av textilier, kläder, skor, smycken, möbler och annan heminredning samt andra modeartiklar liksom artiklar för personligt bruk eller hushållsbruk
  Omfattar inte:
    utformning och programmering av webbsidor, jfr 62.010
    arkitektverksamhet, jfr 71.110
    teknisk projektering, dvs. tillämpandet av fysikens lagar och tekniska principer vid utformning av maskiner, materiel, instrument, anläggningar, processer och system, jfr 71.12
 
Exempel på vad som ingår i kod 74.101
Design av industriella produkter som textilier, kläder, skor, smycken och andra varor för personligt och hushållsbruk (ej den tekniska processen eller systemet) Design av kaffemaskiner, sportprodukter, mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon (ej den tekniska processen eller systemet)
Design av textilier, kläder, skor, smycken och andra varor för personligt och hushållsbruk (ej den tekniska processen eller systemet) Design industriella produkter som kaffemaskiner, sportprodukter, mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon, datorer (ej den tekniska processen eller systemet)
Designverksamhet, industriella produkter som kaffemaskiner, sportprodukter, mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon, datorer (ej den tekniska processen eller systemet) Designverksamhet, industriella produkter som textilier, kläder, skor, smycken och andra varor för personligt och hushållsbruk (ej den tekniska processen eller systemet)
Formgivning av industriprodukter i form av, textilier, kläder, skor, smycken, möbler och annan heminredning samt andra varor för personligt och hushållsbruk Formgivning av kaffemaskiner, sportprodukter, mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon (ej den tekniska processen eller systemet)
Formgivning av textilier, kläder, skor, smycken och andra varor för personligt och hushållsbruk (ej den tekniska processen eller systemet) Formgivning industriprodukter, kaffemaskiner, sportprodukter, mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon, datorer (ej den tekniska processen eller systemet)
Framtagning av modeller/prototyper av (ej tekniskt avancerade) produkter som t.ex. möbler Industridesign, skapa och utveckla produkter efter utseende, material och form m.m. (ej den tekniska processen eller systemet)
Industridesignverksamhet, kaffemaskiner, sportprodukter, mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon, datorer (ej den tekniska processen eller systemet) Industridesignverksamhet, textilier, kläder, skor, smycken och andra varor för personligt och hushållsbruk (ej den tekniska processen eller systemet)
Industriell design, kaffemaskiner, sportprodukter, mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon, datorer (ej den tekniska processen eller systemet) Industriell design, textilier, kläder, skor, smycken och andra varor för personligt och hushållsbruk (ej den tekniska processen eller systemet)
Industriell formgivning, kaffemaskiner, sportprodukter, mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon, datorer (ej den tekniska processen eller systemet) Industriell formgivning, textilier, kläder, skor, smycken och andra varor för personligt och hushållsbruk (ej den tekniska processen eller systemet)
Kläddesignverksamhet Möbelarkitekter, (möbelformgivare), uppdrag
Möbeldesign Möbelformgivning på uppdrag
Mönsterkonstruktion Mönstermodellör
Produktutveckling, skapa och utveckla produkter efter utseende, material och form m.m. (ej den tekniska processen eller systemet) Smyckedesign (ej industridesign)
Uppfinnare, innovation, dvs. skapa och utveckla design och specifikationer som optimerar användning, värde och utseende hos produkter, samt avgör produktens material, mekanism, form, färg och ytfinish, med hänsyn tagen till mänskliga behov och önskemål

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt