www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Utskriftsvänlig sida

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

C Tillverkning   C  
10 Livsmedelsframställning   10  
10.1 Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror 10.1    
10.11 Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött    
10.111 Kreatursslakt 10.111   
10.111 Kreatursslakt
  Omfattar:
    slakt av nötkreatur, svin, får, hästar o.d. kreatur
    grovstyckning av kreaturskött till halva och fjärdedels kroppar samt infrysning av dessa
  Omfattar även:
    framställning av hudar och skinn som kommer från slakterier, inklusive avskiljande av borst
    utsmältning av ister och andra animaliska ätbara fetter
    beredning av slaktavfall
    framställning av skinnull
    slakt av ren
  Omfattar inte:
    smältning av ätbart fjäderfäfett, jfr 10.120
    förpackning av kött, jfr 82.920
 
Exempel på vad som ingår i kod 10.111
Fårslakt (ej gårdsslakterier) Grovstyckning, kött till halvdelskroppar och fjärdedelskroppar
Hjortslakt Hudar, oberedda, produktion
Hästar, slakt Isterframställning
Kaninslakt Kreatursslakt (ej gårdsslakterier)
Nödslakt Nötkreatur, slakt (ej gårdsslakterier)
Produktion av oberedda hudar och skinn, i anslutning till slakt Pälsskinn och hudar, beredning av i anslutning till slakt
Renslakt Slakterier, ej fjäderfä (ej gårdsslakterier)
Svinslakt (ej gårdsslakterier) Talg, framställning
Tarmrensning Utsmältning av ister och andra ätbara animaliska fetter och oljor
Viltslakt

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt