www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Utskriftsvänlig sida

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

C Tillverkning   C  
10 Livsmedelsframställning   10  
10.9 Framställning av beredda djurfoder    
10.91 Framställning av beredda fodermedel    
10.910 Framställning av beredda fodermedel 10.910   
10.910 Framställning av beredda fodermedel
  Omfattar:
    framställning av beredda fodermedel för husdjur utom sällskapsdjur inklusive kompletteringsfoder
    beredning av icke sammansatta (enprodukts-) foder för husdjur utom sällskapsdjur
  Omfattar även:
    beredning av slaktavfall för att framställa djurfoder
  Omfattar inte:
    framställning av fiskmjöl till djurfoder, jfr 10.200
    framställning av oljekraftfoder, jfr 10.410
    verksamheter som resulterar i biprodukter som kan användas som djurfoder utan särskild behandling, t.ex. oljefrön (jfr 10.410), rester efter malning av spannmål (jfr 10.611) o.d.
 
Exempel på vad som ingår i kod 10.910
Bearbetning av slaktavfall för att framställa djurfoder till husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.) Djurfoder, till husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.), framställning
Drav, framställning Fiskfoder, framställning
Fodermedel, fisk, framställning Kraftfoder, framställning
Melassfoder, framställning Vitaminfodermedel, framställning

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt