www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Utskriftsvänlig sida

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

H Transport och magasinering   H  
49 Landtransport; transport i rörsystem    
49.4 Vägtransport, godstrafik och flyttjänster    
49.41 Vägtransport, godstrafik    
49.410 Vägtransport, godstrafik 49.410   
49.410 Vägtransport, godstrafik
  Omfattar:
    all vägtransport av gods utom flyttjänster
  Omfattar även:
    uthyrning av lastbilar med förare
  Omfattar inte:
    transport av timmer i skogen, jfr huvudgrupp 02.409
    distribution av vatten med lastbil, jfr 36.00
    avfallstransport som en integrerad del av insamling av avfall, jfr 38.110, 38.120
    drift av terminalanläggningar för godshantering, jfr 52.219
    förpackning i häckar o.d. samt förpackningsverksamhet för transport, jfr 52.290
    post- och kurirverksamhet, jfr 53.100, 53.20
    flyttjänster för företag och hushåll genom vägtransport, jfr 49.420
 
Exempel på vad som ingår i kod 49.410
Billotstjänster, lastbilstransport, lastning och lossning Biltrafik, gods (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)
Biltransport, gods (ej distribution av vatten, ej flyttransporter) Biluthyrning, lastbil med förare
Budbilsverksamhet, gods Budtransporter, gods
Budverksamhet, bil, gods Bulktransporter, inkl. transport i tankbil + insamling av mjölk från gården
Distribution, vägtransport av gods (ej distribution av vatten, ej flyttransporter) Djurtransporter
Expressbyråer Godsbefordran med lastbil/skåpbil o a bilar (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)
Godstransporter med dragdjur på väg Godstransporter, bil (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)
Hyra ut sig själv som godstrafikchaufför (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall) Insamling av, och transport av elscootrar/elsparkcyklar till uthyrningsställen
Lastbilstransporter av gods, på väg (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall) Lastbilstransporter och annan vägtransport av gods (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)
Lastbilsuthyrning, med förare (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall) Livsmedelstransporter på väg
Långtradartransporter (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall) Resgodsbefordran med personbil
Skogstransporter, på väg (ej i skogen) Stadsbudsverksamhet med bil (ej flyttransporter)
Tankbilstransporter (ej distribution av vatten) Tidningsdistribution med bil (ej i samband med utgivning)
Timmertransporter, åkeriverksamhet Tjänster avseende vägtransport av levande djur
Transporter av förorenad jord som tagits bort av tredje man Transporter på vägar inom gruvområde eller industriområde (på uppdrag)
Transporttjänster, åkeriverksamhet (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall) Trucktransporter på vägbygge
Uthyrning av sig själv som lastbilsförare till åkerier (ej insamling av sopor och avfall) Uthyrning, lastbilar, med förare
Varutransporter på väg (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall) Virkestransporter (ej i skogen)
Virkestransporter med häst, på väg (ej i skogen) Vägtransport med specialfordon för levande djur
Vägtransporter av frysta eller kylda varor i speciella kylbilar Vägtransporter av gods (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)
Åkeriverksamhet, godstransporter (ej distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt