www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Utskriftsvänlig sida

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

K Finans- och försäkringsverksamhet   K  
65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring   65  
65.1 Försäkring   65.1  
65.12 Skadeförsäkring    
65.120 Skadeförsäkring 65.120   
65.120 Skadeförsäkring
  Omfattar:
    försäkringsverksamhet annan än livförsäkring:
    - olycksfalls- och brandförsäkring
    - sjukförsäkring
    - reseförsäkring
    - försäkring av egendom
    - försäkring avseende motorfordon, sjöfart, luftfart och transport
    - förmögenhetsskador och ansvarsförsäkring
 
Exempel på vad som ingår i kod 65.120
Brandförsäkringar Djurförsäkringsföreningar, Kreaturförsäkringsföreningar
Egendomsförsäkringar Försäkringsbolagsverksamhet, skadeförsäkringar
Hemförsäkringar Hästförsäkringsföreningar
Kreditförsäkringar Motorfordonsförsäkringar
Olycksfallsförsäkringar och sjukförsäkringar Reseförsäkringar
Sjukförsäkringar Skadeförsäkringar (ej livförsäkring)
Trafikförsäkringar Vagnskadeförsäkringar
Villaförsäkringar

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt