www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Utskriftsvänlig sida

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik   M  
75 Veterinärverksamhet   75  
75.0 Veterinärverksamhet    
75.00 Veterinärverksamhet    
75.000 Veterinärverksamhet 75.000   
75.000 Veterinärverksamhet
  Omfattar:
    vård och besiktning av husdjur och sällskapsdjur
  Omfattar även:
    verksamhet som utövas av veterinärassistenter och annan stödpersonal med veterinärinriktning
    klinisk patologisk och annan diagnosverksamhet avsedd för djur
    transport av sjuka djur
  Omfattar inte:
    pensionat för husdjur utan vård, jfr 01.620
    fårklippning, jfr 01.620
    boskapskontroll, kreatursdrift, inhysning av djur för betesgång, kastrering av fjäderfä, jfr 01.620
    verksamhet avseende konstgjord befruktning, jfr 01.620
    pensionat för sällskapsdjur utan vård, jfr 96.090
 
Exempel på vad som ingår i kod 75.000
Ambulanstransporter, djur Besiktningsveterinärsverksamhet
Distriktsveterinärverksamhet Djursjukhus
Djursjukvård, djurhälsovård, veterinärverksamhet Hästvård, veterinärverksamhet
Karantänsstation för djur Sjukhus, för djur
Tandvård för hästar hos veterinär (hästtandvård) Veterinärverksamhet

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt