www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar   45 
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon   46 
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47 
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
  Denna avdelning omfattar parti- och detaljhandelsförsäljning (försäljning utan bearbetning) av alla slags varor samt tjänster i samband med försäljning av en vara. Partihandeln och detaljhandeln är slutleden i varudistributionskedjan. I denna avdelning ingår även reparation av motorfordon.
Försäljning utan bearbetning anses omfatta vanliga arbetsuppgifter (eller manipulationer) inom handeln, t.ex. tvättning,sortering, klassificering och montering av varor, blandning av varor (t.ex. vin eller sand), buteljering (med eller utan föregående rengöring av flaskorna), förpackning, lossning av större partier och ompackning för distribution i mindre partier, lagring (oberoende av om det är frysta eller kylda varor).
Huvudgrupp 45 omfattar alla aktiviteter i samband med försäljning och reparation av motorfordon, medan huvudgrupperna 46 och 47 omfattar all övrig försäljningsverksamhet. Skillnaden mellan huvudgrupp 46 (partihandel) och huvudgrupp 47 (detaljhandel) grundas på vilken typ av kund som överväger.
Partihandel är återförsäljning (försäljning utan bearbetning) av nya och begagnade varor till detaljister, handel business-to-business, t.ex. till kunder inom industrin, handeln eller från institutioner eller andra yrkesmässiga kunder samt andra grossister eller agentverksamhet i form av köp av varor för sådana personers eller företags räkning eller försäljning av varor till sådana personer eller företag. Den vanligaste typen av företag är grossistföretag, dvs. grossister som har rätten till varan de säljer, såsom agenter, mäklare, industriella distributörer, exportörer, importörer och kooperativa inköpsorganisationer samt försäljningskontor (men inte faktiska butiker) som drivs av tillverknings- eller gruvenheter men skiljt från deras anläggningar eller gruvor i syfte att sälja de tillverkade produkterna och som inte enbart tar emot order som effektueras genom en direkt leverans från anläggningen eller gruvan. Här ingår även varu- och råvarumäklare, återförsäljare som säljer i kommission och agenter samt inköps- och kooperativa organisationer som sysslar med försäljning av jordbruksprodukter.
Det är vanligt att grossister rent praktiskt monterar, sorterar och klassificerar varor i stora partier, packar upp, packar om, distribuerar i mindre partier, t.ex. läkemedel, lagrar, fryser in, levererar och installerar varor, driver marknadsföringskampanjer för sina kunders räkning samt märker varor.
Detaljhandel är återförsäljning (försäljning utan bearbetning) av nya och begagnade varor främst till allmänheten för enskildas eller hushållens personliga bruk och konsumtion. Försäljningen sker i affärer, varuhus, stånd eller utförs av postorderföretag, gatuförsäljare, konsumentkooperativ, auktionshus o.d. Flertalet detaljhandelsföretag har rätt till varorna de säljer, men vissa är agenter för en huvudmans räkning och säljer antingen på konsignation eller i kommission.

Databasen uppdateras kontinuerligt