www.scb.se
In English Sök på www.scb.se
 Sökning efter SNI 2007
 
 
Startsida
Uppslagstexter i SNI-Sök
Om klassifikationen SNI
Standard för svensk näringsgrensindelning(SNI) Excel och PDF filer
Kontakt via e-post

 

Sökning efter SNI-kod

SNI är en standard för svensk näringsgrensindelning. SNI 2007 är den standard som gäller från 2008, för att hänföra
bl a företags verksamhet till en eller flera näringsgrenar.

En SNI-kod beskriver den verksamhet du ska bedriva. Du anger SNI-koder när du registrerar ditt företag på verksamt.se. Det ska vara en femsiffrig kod. Det är viktigt att SNI-koderna är rätt då de t. ex. används för nästan all ekonomisk statistik. Med rätt SNI-kod kan du även få information som riktar sig till företag i din bransch

De SNI-koder du anger lämnas vidare till SCB:s företagsregister, som är ett offentligt register. Alla företag i Sverige ska vara med i SCB:s företagsregister. Från registret kan uppgifter utlämnas och spridas vidare, t.ex. via internetbaserade tjänster.

Det som visas i sökfunktionen för SNI 2007 används i första hand av SCB:s Företagsdatabas och Skatteverket (SKV). För hjälp med SNI-koder i samband med registrering av verksamhet hos Skatteverket, ring Skatteupplysningen på telefonnummer 0771-567567. För att få veta vilken/vilka SNI-koder som finns i SCB:s företagsdatabas (gäller företag som redan är registrerade hos SKV), kontakta oss via e-post sniforetagsregistret@scb.se.

Fritextsökning (enbart bokstäver)

Sök- och kodningshjälp

OBS! Använd inte ord som: med, av, på, för, via, i, och.

Starta sökningen med ett ord utan ändelse/böjning, t.ex. författ, webb, mjukvar. Vid många träffar, utöka sökningen till max tre ord med blanksteg mellan varje ord.

streck

Sök direkt på SNI-kod, skriv 2-5 siffror

Stega dig nedåt från avdelningsnivå till femsiffernivå

Dubbelklicka i listan för att komma nedåt i hierarkin.