www.scb.se
In English Sök på www.scb.se
 Sökning efter SNI 2007
 
 
Startsida
Uppslagstexter i SNI-Sök
Om klassifikationen SNI
Standard för svensk näringsgrensindelning(SNI) Excel och PDF filer
Kontakt via e-post

 

Pdf-filer för SNI

SNI 2007
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI koder). De nya SNI 2007 koderna infördes i SCB:s Företagsdatabas vid årsskiftet 2007/2008 och används vid all näringsgrenskodning i databasen från 2008 (av Skattemyndigheten från 071210).

Alfabetiskt sorterad på uppslagstexter för SNI 2007 (180108, 486 kB)   

Om du inte har Adobe Acrobat Reader kan du ladda hem den gratis på:
     www.adobe.com