www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar   45  
45.1 Handel med motorfordon utom motorcyklar    
45.2 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar    
45.3 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar   45.3 
45.4 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör    
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
  Denna huvudgrupp omfattar all verksamhet (utom tillverkning och uthyrning) som hör samman med motorfordon inklusive lastbilar t.ex. parti- och detaljhandel med nya och begagnade fordon, reparation och underhåll av fordon och parti- och detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon. Omfattar även kommissionärsverksamhet omfattande parti- eller detaljhandel med fordon, partihandelsauktioner med bilar och partihandel över Internet.
Huvudgruppen omfattar även aktiviteter som tvättning, polering av fordon o.d.
Den omfattar inte detaljhandel med drivmedel och smörj- eller kylmedel eller uthyrning av motorfordon.

Huvudgruppen omfattar inte detaljhandel med drivmedel och smörj- eller kylmedel (jfr 47.300) eller uthyrning av motorfordon (jfr 77.1)

Databasen uppdateras kontinuerligt