www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon   46  
46.4 Partihandel med hushållsvaror   46.4  
46.41 Partihandel med textilier    
46.42 Partihandel med kläder och skodon    
46.43 Partihandel med hushållsapparater, samt elartiklar    
46.44 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel    
46.45 Partihandel med parfym och kosmetika    
46.46 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror    
46.47 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar    
46.48 Partihandel med ur och guldsmedsvaror    
46.49 Partihandel med andra hushållsvaror    
46.4 Partihandel med hushållsvaror
  Denna grupp omfattar partihandel med hushållsvaror inklusive textilier.

Databasen uppdateras kontinuerligt