www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

R Kultur, nöje och fritid   R  
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet   93  
93.1 Sportverksamhet   93.1  
93.11 Drift av sportanläggningar   93.11 
93.12 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet   93.12 
93.13 Drift av gymanläggningar    
93.19 Annan sportverksamhet    
93.1 Sportverksamhet
  Denna grupp omfattar drift av sportanläggningar; verksamhet som utövas av idrottslag och sportklubbar som framför allt medverkar i idrottsevenemang inför betalande publik; oberoende idrottsutövare som medverkar i idrottsevenemang eller kapplöpningar inför betalande publik; ägare till deltagare i kapplöpningar t.ex. bilar, hundar, hästar o.d. som i första hand anmäler dessa till kapplöpningar och andra idrottsevenemang med åskådare; idrottstränare som tillhandahåller specialiserade tjänster till stöd för deltagare i idrottsevenemang eller -tävlingar; driftsansvariga för sportanläggningar; annan verksamhet avseende organiserande, marknadsföring eller genomförande av sportevenemang.

Databasen uppdateras kontinuerligt