www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.7 Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror   47.7  
47.78 Annan specialiserad butikshandel med nya varor    
47.781 Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning 47.781   
47.782 Specialiserad butikshandel med fotoutrustning 47.782   
47.783 Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet    
47.784 Specialiserad butikshandel med mynt och frimärken    
47.789 Övrig specialiserad butikshandel 47.789   

Databasen uppdateras kontinuerligt