www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.7 Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror   47.7  
47.78 Annan specialiserad butikshandel med nya varor    
47.781 Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning 47.781   
47.781 Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning
  Omfattar inte:
    butikshandel med fotoutrustning, jfr 47.782
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.781
Glasögon, butikshandel Glasögonbågar, butikshandel
Glasögonlinser och bågar, butikshandel Glasögonreparationer i samband med butikshandel
Hyra ut sig själv som optiker till butikshandel med optikvaror Kikare, butikshandel
Kontaktlinser, butikshandel Linser, optiska, butikshandel
Mikroskop, butikshandel Optikers verksamhet, (optometri) undersökning och utprovning av glasögon och kontaktlinser i samband med butikshandel och reparation
Optikverksamhet, butikshandel med optiska artiklar (utom fotoutrustning) Optiska artiklar, (utom fotoutrustning), butikshandel
Solglasögon, butikshandel Uthyrning av sig själv som optiker till butikshandel med glasögon och kontaktlinser

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt