www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.2 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak   47.2  
47.21 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker    
47.210 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker 47.210   
47.210 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
  Omfattar:
    butikshandel med färsk frukt, färska bär och färska grönsaker
    butikshandel med hållbarhetsbehandlade frukter, bär och grönsaker
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.210
Frukt, frysta, konserverade eller torkade, butikshandel Frukt, färsk, butikshandel (fruktaffär, fruktbutik)
Grönsaker, frysta, konserverade eller torkade, butikshandel Grönsaker, färska, butikshandel
Kyllagring i samband med butikshandel med frukt och grönsaker Livsmedelshandel, frukt och grönsaker i butik

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt