www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.2 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak   47.2  
47.23 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur    
47.230 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 47.230   
47.230 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
  Omfattar inte:
    butikshandel med akvariefiskar, jfr 47.762
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.230
Ansjovis, butikshandel Blötdjur, butikshandel
Fisk, butikshandel (ej akvariefiskar) Fiskhandel, fiskbutik, butikshandel (ej akvariefiskar)
Kyllagring i samband med butikshandel med fisk, skaldjur och blötdjur Livsmedelshandel, fisk, skaldjur och blötdjur i butik
Skaldjur, butikshandel

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt