www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.2 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak   47.2  
47.25 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker    
47.250 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 47.250   
47.250 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
  Omfattar:
    butikshandel med drycker (ej för konsumtion på plats):
    - alkoholhaltiga drycker
    - icke alkoholhaltiga drycker
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.250
Alkoholhaltiga drycker och viner, systembolagets butiker eller taxfreebutiker Folköl, butikshandel
Läskedrycker, butikshandel Lättöl, butikshandel
Spritdrycker och viner, butikshandel i systembolagets butiker eller taxfreebutiker Starköl, butikshandel i systembolagets butiker eller taxfreebutiker
Systembolaget Vermut, butikshandel i systembolagets butiker eller taxfreebutiker
Whisky, butikshandel i systembolagets butiker eller taxfreebutiker

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt