www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.4 Specialiserad butikshandel med informations- och kommunikationsutrustning   47.4  
47.41 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel    
47.410 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel 47.410   
47.410 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
  Omfattar:
    butikshandel med datorer
    butikshandel med kringutrustning för datorer
    butikshandel med konsoler för videospel
    butikshandel med icke kundanpassad programvara, inklusive videospel
  Omfattar inte:
    butikshandel med oinspelade band och skivor, jfr 47.630
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.410
Additionsmaskiner, butikshandel Bokföringsmaskiner, butikshandel
Datamaskiner, butikshandel, försäljning till hushåll och privatpersoner Dataprodukter (ej dataspel), butikshandel till hushåll och privatpersoner
Dataspel, butikshandel Datatillbehör, butikshandel till hushåll och privatpersoner
Datautrustning, butikshandel, försäljning till hushåll och privatpersoner Datorbutiker, försäljning till hushåll och privatpersoner
Datorer och tillbehör, installation i samband med butikshandel, försäljning till hushåll och privatpersoner Datorer, butikshandel försäljning till hushåll och privatpersoner
Datorförsäljning, butikshandel, försäljning till hushåll och privatpersoner Datorinstallation i samband med butikshandel, försäljning till hushåll och privatpersoner
Datorprogram, butikshandel, försäljning till hushåll och privatpersoner Datorspel, butikshandel
Datortillbehör, butikshandel, försäljning till hushåll och privatpersoner Hemdatorer, butikshandel
Hårdvara, datorer, butikshandel, försäljning till hushåll och privatpersoner Konsoler, för videospel, butikshandel
Kontorsmaskiner, butikshandel, försäljning till hushåll och privatpersoner Leksaker, dataspel och tv-spel, butikshandel (leksaksbutik)
Minidatorer, butikshandel till hushåll och privatpersoner Programvaror, (mjukvaror) butikshandel, försäljning till hushåll och privatpersoner
Skrivare som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk, butikshandel till hushåll och privatpersoner TV-spel, nya, begagnade, köp och butiksförsäljning
USB-minnen och andra produkter för datalagring, butikshandel Videospel, butikshandel

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt