www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.7 Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror   47.7  
47.79 Specialiserad butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor    
47.792 Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor 47.792   
47.792 Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor
  Omfattar inte:
    butikshandel med begagnade motorfordon, jfr 45.1
    aktiviteter vid Internet-auktioner och andra auktioner (detaljhandel) som inte äger rum i butik, jfr 47.91, 47.99
    verksamhet i pantbanker, jfr 64.920
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.792
Andrahandsbutiker (ej antikviteter och böcker) Begagnade varor (ej antikviteter, böcker eller motorfordon), butikshandel
Möbler, begagnade, butikshandel (ej antika möbler) Secondhandbutiker
Vintagebutiker Överskottsmaterial, begagnade varor, butikshandel

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt