www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.8 Torg- och marknadshandel   47.8  
47.89 Torg- och marknadshandel med övriga varor    
47.890 Torg- och marknadshandel med övriga varor 47.890   
47.890 Torg- och marknadshandel med övriga varor
  Omfattar:
    Denna grupp omfattar detaljhandel med övriga varor i vanligen flyttbart stånd antingen längs en allmän väg eller på fast marknadsplats:
    - mattor
    - böcker
    - spel och leksaker
    - hushållsapparater och konsumentelektronik
    - musik- och videoinspelningar
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.890
Marknadshandel och torghandel med blommor (blomsterförsäljning) Marknadshandel och torghandel med bosättningsvaror
Marknadshandel och torghandel med böcker och serietidningar Marknadshandel och torghandel med hushållsmaskiner och hushållsapparater
Marknadshandel och torghandel med julgranar Marknadshandel och torghandel med mattor
Marknadshandel och torghandel med musikinspelningar och videoinspelningar Marknadshandel och torghandel med prydnadsgrönt, granris, lingonris, blåbärsris, mossa m.m.
Marknadshandel och torghandel med servetter och andra pappersvaror Marknadshandel och torghandel med servetthållare
Marknadshandel och torghandel med smycken (smyckehandel) Marknadshandel och torghandel med spel och leksaker
Marknadshandel och torghandel övriga varor (ej livsmedel eller beklädnadsvaror)

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt