www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.9 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad   47.9  
47.91 Postorderhandel och detaljhandel på Internet   47.91  
47.911 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment 47.911   
47.911 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment
  Omfattar inte:
    Livsmedelshandel med enstaka varor t.ex. kryddor, nötter via Internet till hushåll, jfr 47.919
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.911
Distanshandel på Internet, med brett sortiment till hushåll och privatpersoner Distanshandel via postorder med brett sortiment till hushåll och privatpersoner
Heminredningsvaror, internethandel (webbutik) med brett sortiment till hushåll och privatpersoner Internet, detaljhandel, med brett sortiment till hushåll och privatpersoner
Internethandel (webbutik) med hundartiklar, tillbehör för sällskapsdjur, hundar, katter, m.fl., till hushåll och privatpersoner Internethandel (webbutik) med tillbehör för sällskapsdjur, hundar, katter, m.fl., till hushåll och privatpersoner
Internethandel, (webbutik) detaljhandel med brett sortiment av dagligvaror till hushåll och privatpersoner Internethandel, (webbutik) detaljhandel med brett sortiment av livsmedel till hushåll och privatpersoner
Internethandel, (webbutik) detaljhandel med brett sortiment till hushåll och privatpersoner Livsmedelshandel med brett sortiment på internet, till hushåll och privatpersoner (webbutik)
Material för scrapbooking, internethandel (webbutik), till hushåll och privatpersoner Matkassar, färdigkomponerade till hushåll, via Internet
Matkassar, paketering och leverans till hushåll, via Internet Postorderhandel, brett sortiment till hushåll och privatpersoner
TV-shopping Webbutiksverksamhet, med brett sortiment, till hushåll och privatpersoner

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt