www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.9 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad   47.9  
47.91 Postorderhandel och detaljhandel på Internet   47.91  
47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror 47.913   
47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror
  Omfattar även:
    detaljhandel med digitala produkter (t.ex. musik, film, video, programvara) som kunden laddar ned direkt via Internet
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.913
Bokklubbar, postorderhandel och internethandel med böcker Böcker, detaljhandel till hushåll och privatpersoner, på internet (internethandel, webbutik)
Böcker, postorderhandel till hushåll och privatpersoner Detaljhandel med digitala produkter (t.ex. musik, film, video, programvara) som kunden laddar ned direkt via Internet
Distanshandel via internet, med böcker och andra mediavaror, till hushåll och privatpersoner Distanshandel via postorder, med böcker och andra mediavaror, till hushåll och privatpersoner
Grammofonskivor, detaljhandel till hushåll och privatpersoner, på internet (internethandel, webbutik) Grammofonskivor, postorderhandel till hushåll och privatpersoner
Internethandel (webbutik) med cd-, dvd- och grammofonskivor till hushåll och privatpersoner Internethandel (webbutik), detaljhandel med böcker och andra mediavaror till hushåll och privatpersoner
Internethandel (webbutik), detaljhandel med film till hushåll och privatpersoner Internethandel (webbutik), detaljhandel med kontorsmaterial till hushåll och privatpersoner
Kokböcker, detaljhandel till hushåll och privatpersoner, på Internet (internethandel, webbutik) Kokböcker, postorderhandel till hushåll och privatpersoner
Kontorsmaterial, detaljhandel på Internet (internethandel, webbutik) till hushåll och privatpersoner Kontorsmaterial, postorderhandel till hushåll och privatpersoner
Mediavaror, detaljhandel på Internet (internethandel, webbutik) till hushåll och privatpersoner Serietidningar, internethandel (webbutik) till hushåll och privatpersoner
Sångböcker, detaljhandel till hushåll och privatpersoner, på Internet (internethandel, webbutik) Tidningar, internethandel, (webbutik) till hushåll och privatpersoner
Webbutiksverksamhet med böcker och andra mediavaror, till hushåll och privatpersoner Vinylskivor, detaljhandel till hushåll och privatpersoner, på internet (internethandel, webbutik)
Vinylskivor, postorderhandel till hushåll och privatpersoner

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt