www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.9 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad   47.9  
47.91 Postorderhandel och detaljhandel på Internet   47.91  
47.914 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning    
47.914 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.914
Dataspel, postorderhandel till hushåll och privatpersoner (webbutik) Datorer och datorutrustning, postorderhandel till hushåll och privatpersoner
Datorutrustning, detaljhandel till hushåll och privatpersoner, på internet (internethandel, webbutik) Distanshandel via internet, med datorutrustning, till hushåll och privatpersoner
Distanshandel via postorder, med datorutrustning, till hushåll och privatpersoner Fotoutrustning, postorderhandel till hushåll och privatpersoner
Internethandel, detaljhandel med dataspel till hushåll och privatpersoner Internethandel, detaljhandel med datorutrustning till hushåll och privatpersoner
Internethandel, detaljhandel med elektronik till hushåll och privatpersoner Internethandel, detaljhandel med fotoutrustning (webbutik) till hushåll och privatpersoner
Internethandel, detaljhandel med ljudanläggningar och bildanläggningar (webbutik) till hushåll och privatpersoner Internethandel, detaljhandel med mobiltelefoner och annan telekommunikationsutrustning (internethandel, webbutik) till hushåll och privatpersoner
Internethandel, detaljhandel med radioapparater och TV-apparater (webbutik) till hushåll och privatpersoner Internethandel, detaljhandel med tv-spel, till hushåll och privatpersoner
Ljudanläggningar och bildanläggningar, postorderhandel till hushåll och privatpersoner Mobiltelefoner och övrig telekommunikationsutrustning, postorderhandel
Programvaror, mjukvaror, internethandel (webbutik) till hushåll och privatpersoner Radio och TV, postorderhandel till hushåll och privatpersoner
Tv-spel, postorderhandel, till hushåll och privatpersoner Webbutiksverksamhet med datorutrustning, till hushåll och privatpersoner

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt