www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar   G  
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar   47  
47.9 Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad   47.9  
47.91 Postorderhandel och detaljhandel på Internet   47.91  
47.917 Auktioner på Internet    
47.917 Auktioner på Internet
 
Exempel på vad som ingår i kod 47.917
Internet, auktionshandel, detaljhandels med bosättningsvaror Internet, auktionshandel, detaljhandels med brett sortiment
Internet, auktionshandel, detaljhandels med böcker och andra mediavaror Internet, auktionshandel, detaljhandels med datorer och annan elektronisk utrustning
Internet, auktionshandel, detaljhandels med sportutrustning och fritidsutrustning Internet, auktionshandel, detaljhandels med textilier och konfektion
Internet, auktionshandel, detaljhandels, övrig (ej motorfordon, textilier, konfektion, böcker, mediavaror, datorer, elektronisk utrustning, sport- och fritidsutrustning, bosättningsvaror) Internetauktioner, detaljhandel med bosättningsvaror
Internetauktioner, detaljhandel med brett sortiment Internetauktioner, detaljhandel med böcker och andra mediavaror
Internetauktioner, detaljhandel med datorer och annan elektronisk utrustning Internetauktioner, detaljhandel med sportutrustning och fritidsutrustning
Internetauktioner, detaljhandel med textilier och konfektion Internetauktioner, detaljhandel, övrig (ej med motorfordon, textilier, konfektion, böcker, mediavaror, datorer, elektronisk utrustning, sportutrustning, fritidsutrustning, bosättningsvaror)

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt