www.scb.se
In English Sök på www.scb.se

Fritextsökning
(enbart bokstäver)

SNI 2007 kod

Hierarkisk visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007

(SNI 2007 är den standard som gäller från 1 januari 2008)

De steg som visas är den struktur som SNI 2007 är indelad i. Den är i sin helhet på fem nivåer: Avdelning (en bokstav), Huvudgrupp (två siffror), Grupp (tre siffror), Undergrupp (fyra siffror) och Detaljgrupp (fem siffror).

Klicka i SNI 2007 kod för att komma vidare nedåt i hierarkin eller välj att klicka i Omfattartext eller Allmäntext för att se den text som hör till SNI 2007 koden på den nivån.

SNI 2007-
kod

Aktivitetsrubrik

Omfattar-
text

Allmän-
text

J Informations- och kommunikationsverksamhet   J  
62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.   62  
62.0 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.    
62.02 Datakonsultverksamhet    
62.020 Datakonsultverksamhet 62.020   
62.020 Datakonsultverksamhet
  Omfattar:
    planering och utformning av datasystem som integrerar maskinvara, programvara och kommunikationsteknologier. Tjänsterna kan inkludera tillhörande utbildning av användare.
  Omfattar inte:
    försäljning av maskinvara eller programvara, jfr 46.510, 47.410
    installation av stordatorer eller liknande datorer, jfr 33.200
    installation av persondatorer, jfr 62.090
    installation av programvara, jfr 62.090
    återskapande av data efter datorkrasch, jfr 62.090
 
Exempel på vad som ingår i kod 62.020
Agil systemutveckling Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult) hårdvara, maskinvara
Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), systemdesign Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), systemutformning
Datasystem, utveckling Datorkonsult, hårdvara
Installation av datorsystem Konsultverksamhet, datasäkerhet
Konsultverksamhet, maskinvara, datorer (ej producenter eller återförsäljare) Kvalitetssäkring avseende datasystem (ej innebärande certifiering)
Maskinvara, datorer, konsultverksamhet, (ej producenter eller återförsäljare) Mediaproduktion, system för webbutveckling
Projektledning, systemutveckling, IT Rådgivning om systemsäkerhet avseende datamaskiner
Support, teknisk expertis för att lösa speciella problem för kunden vid användning av ett datorsystem, Systemarkitektverksamhet, data
Systemdesign, data Systemering, för datorer, uppdrag
Systemutveckling, data Säkerhetskonsultverksamhet, data (montering, försäljning av stöldskydd till datorer)
Säkerhetskonsultverksamhet, datasäkerhet avseende datamaskiner

Till sidans topp

Databasen uppdateras kontinuerligt